Bør vi ta tilskudd av omega-3?

Det er egentlig ikke så mange tilskudd vi trenger dersom vi har et variert kosthold og en generelt god ernæringsstatus. Noen tilskudd er imidlertid anbefalt til alle, mens andre igjen kun er anbefalt til spesielt utsatte grupper (røykere, gravide, eldre ol.).

mor datter omega3 sanomega glade kosttilskudd

Maten vår inneholder mindre omega-3 enn før

Selv om man har et kosthold rikt på fisk kan det være kjekt å vite at oppdrettsfisk inneholder mer omega-6 enn villfisk, og mindre omega-3 enn tidligere. Oppdrettsfisk fôres med pellets laget av minimalt med marint fôr og av mye soya.

I kjøttindustrien ser vi liknende tendenser. Dyr som tradisjonelt har fått beite på omega-3-rikt gress spiser nå kraftfor laget av omega-6-rikt korn og soya. Det er klart at en endring i sammensetningen i maten til dyrene påvirker kjøttkvaliteten.

Et kosthold som i utgangspunktet består av mye omega-6 får en enda større skjevfordeling mellom omega-3 og omega-6 når omega-6 andelen i maten øker, og omega-3 andelen synker ytterligere!

Ku grass fed grasbeita omega3 sanomega

Resultatet av dette er at vi ser en økning i betennelsesrelaterte sykdommer i befolkningen.

 

Kom i fettsyrebalanse ved å kjøpe SanOmega i dag!